Bouw

Impuls voor duurzaam renoveren en bouwen

100 miljoen toegekend aan programma Toekomstbestendige Leefomgeving

Impuls duurzaam renoveren bouwen
Het Nationaal Groeifonds heeft 100 miljoen euro toegekend aan het programma Toekomstbestendige Leefomgeving. Provincie Utrecht is deelnemer aan dit onderzoeksprogramma dat inzet op innovaties om bestaande gebouwen op een duurzame manier op te knappen en nieuwe gebouwen van duurzame materialen te bouwen. Van het totale bedrag is 40 miljoen euro voorwaardelijk, afhankelijk van de resultaten van het programma. Het programma zorgt voor meer dan 3 miljoen euro aan investeringen in de provincie Utrecht. 

Samenwerken

Het programma draagt hiermee bij aan de nieuwbouwopgave waarbij gestreefd wordt naar 10.000 nieuwe woningen per jaar in provincie Utrecht en de renovatieopgave, waarbij jaarlijks tienduizenden woningen beter geïsoleerd moeten worden. Gedeputeerde Huib van Essen: “We willen dat de provincie Utrecht zo snel mogelijk, maar uiterlijk in 2050 een klimaatneutrale provincie is. Dat lukt alleen als alle partijen in de regio samenwerken. Door deel te nemen aan dit programma helpt de provincie niet alleen regionale partners verder in het versnellen van innovaties, maar ook door personeel op te leiden met de focus op techniek.”

Stimulans voor duurzaam bouwen

Het programma investeert in onderzoek en innovaties die zich richten op toepassing van bouwmaterialen die circulair zijn of (gedeeltelijk) gemaakt van biogrondstoffen zoals stro. Ook wordt er geïnvesteerd in het verminderen van het tekort aan technisch personeel en is er aandacht voor het gebruik van digitale technologie en industrialisatie van het bouw- en renovatieproces. Op die manier ontstaat er bijvoorbeeld een standaard die ervoor zorgt dat verschillende bouw- en productiesystemen makkelijker kunnen samenwerken. Werkprocessen sluiten dan beter op elkaar aan en het wordt makkelijker om duurzame bouwmaterialen te produceren en toe te passen.

Utrechtse initiatieven die een impuls krijgen door de deelname van de provincie zijn DigiC en het Utrechts renovatiecentrum. DigiC is een programma dat draait om digitalisering in de circulaire bouweconomie, waaraan gewerkt wordt door ROM Utrecht Region. In het Utrechts renovatiecentrum, van onder andere Hogeschool Utrecht, wordt gewerkt aan scholing van (toekomstige) werknemers, het delen van kennis en het stimuleren van bovenregionale samenwerking. Beide initiatieven passen binnen de samenwerking in het ecosysteem Earth Valley. Earth Valley is een samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden in de regio Utrecht-Amersfoort die zich richt op een gezonde en duurzame leefomgeving.

Kennis delen

De eerste resultaten van het programma worden begin 2024 verwacht. Provincie Utrecht zal de opgehaalde kennis actief delen, zowel binnen als buiten de regio. Dan kunnen ook regionale bedrijven en woningcorporaties daar gebruik van maken en wordt een stap gezet naar een klimaatneutrale samenleving.

Vorig bericht Utrecht maakt woningdelen makkelijker
Volgend artikel MarketResponse neemt Reputations over

Nu op WijUtrecht